Софііївська філія Софіївської опорної ЗОШ І-ІІІст.

 
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Наведите на ссылку

http://bjs.stsland.ru

spanstylepresmallcircle()

Експериментальна, науково-методична робота

Тема експерименту  "Створення умов для розвитку креативної особистості на засадах принципів                                                         освіти для сталого розвитку" 

 

              Робота школи  за напрямом «Випереджаюча освіта для сталого розвитку» відповідає потребам        

              майбутнього і спрямована на сталі моделі розвитку суспільства. Педагогічний колектив працює   

              над проблемою «Створення умов для розвитку креативної особистості на основі принципів   

              випереджаючої освіти  для сталого розвитку»

                           Мета роботи школи у напрямку освіти для сталого розвитку

 • Допомогти прийняти учням такі цінності, розвити такі знання й уміння, які дозволять їм в подальшому вибирати індивідуальні і колективні рішення локального та глобального характеру для покращення якості життя без загрози для майбутнього планети.
 • Забезпечити збереження і зміцнення фізичного і психічного здоров’я.
 • Формувати систему моральних якостей і орієнтацій особистості учнів, що ґрунтується на   загальнолюдських та національних цінностях.
 • Розвивати природны позитивны нахили, здібности,  обдарованість, креативність, потреби і вміння самовдосконалюватися.
 • Виховати школярів як громадян України національно свідомих, вільних, демократичних, життєво і соціально компетентних особистостей.
 • Спостерігати за розвитком особистості.

                          Змістові лінії ОСР

 • Взаємозв’язки – у суспільстві, економіці і природі
 • Громадянськість, права і відповідальність людей
 • Потреби і права майбутніх поколінь
 • Різноманіття: культурне, соціальне, біологічне
 • Якість життя і соціальна справедливість
 • «Стійкі» зміни
 • Майбутнє – прогнозуєме і передбачуване
 •                    Три завдання навчання
 • Розвивати знання та навички зі спеціального предмету – як це робити швидше, ліпше, ефективніше.
 • Розвивати загальні навички – як навчитися застосовувати свої знання ширше, у цих самих чи споріднених галузях.
 • Розвивати індивідуальні вміння і навички, що легко можна застосовувати до всього, що робимо.
 •                    Пріоритетні напрямки розвитку школи
 • Забезпечення високої якості освіти в школі як учнів так і педагогів.
 • Створення  умов життєдіяльності школи як міні-моделі громадянського суспільства.
 • Формування  нових  механізмів  соціалізації підлітків.
 • Ініціювання  використання інноваційних гуманітарних технологій, направлених  на успіх.
 • Створення  умов  для становлення школи як конкурентоспроможної організації.
 • Прагнення стати  ініціатором і координатором гуманітарних інновацій у місцевому співтоваристві.

 

В ході роботи над експериментом розробили стратегію і тактику роботи на ІІІ етапі «Школи випереджаючої освіти для сталого розвитку».    Створили творчу групу по роботі над проектом. Доповнили інформаційний банк  даних з  питань освіти для сталого розвитку. Працювали  з новою літературою.  Провели  психолого  – педагогічний семінар «Виховання патріота – запорука стабільності України»,  педраду - круглий стіл « Про роботу педагогічного колективу школи по формуванню громадянських і патріотичних якостей учнів», педагогічну раду –  комунікативну лабораторію «Впровадження «наскрізного навчання з освіти для сталого розвитку».

 Провели комплексну діагностику педагогічних кадрів з питань роботи над проектом  «Випереджаюча освіта для сталого розвитку». Провели педагогічні  читання «Освіта для сталого розвитку». В календарні плани  навчально  – виховної роботи ввели матеріали про традиції, звичаї українського народу, щодо збереження, зміцнення та відновлення природних багатств. Здійснювали виховний процес щодо засад сталого розвитку на основі знань народної педагогіки з використанням народних рухливих ігор, святкової обрядності, багатовікового досвіду культури народу. Впроваджували нові розвивальні технології освіти та методики при вивченні навчальних дисциплін. Працював шкільний  євроклуб «Планета друзів»,розширили коло спілкування з ровесниками через мережу Інтернет. Продовжили роботу за проектом  «Діалог» - комплексна програма «Формування  навичок здорового способу життя у дітей та підлітків»; проектом  ПРООН/ЮНЕЙДС «Сприяння просвітницькій роботі «рівний – рівному» щодо здорового способу життя серед молоді України»та проектом  «Школа проти СНІДу ». Брали участь в екологічних проектах «Дерева Дніпропетровщини», « Посади свій сад», «Шкільне подвір’я». Взяли участь у районних  конкурсах  виступу екологічних бригад,  «Молодь обирає здоров’я». Провели тренінгові заняття з питань впровадження програми «Освіта для сталого розвитку».

Постійні учасники освітянських виставок «Інноватика в сучасній освіті України». У 2012 році отримали срібну медаль та Диплом у номінації «Впровадження  здоров’язбережувальних інноваційних технологій у навчально-виховний  процес закладів освіти». Також взяли участь у Четвертій та Пятій Міжнародних  виставках «Сучасні заклади освіти – 2013» « Сучасні заклади освіти - 2014» , отримали Дипломи за розвиток національної освіти.

Навчальна діяльність

У школі викладаються навчальні курси «Уроки сталого розвитку»  у   2,3,4,8,класах.  У 2,3,4 класах курси ведуться за рахунок додаткових годин. У 8 класі - це курс за вибором. До уроків для сталого розвитку залучено 32 учні. Це становить 41% по відношенню до всього шкільного колективу. Курси проводяться у формі тренінгів, уроків –зустрічей,уроків-подорожей  у природу, уроків –ігор. На уроках формуються  екокоманди. Учителі у своїй роботі звертаються  до різноманітних інтерактивних методів «Мікрофон», «Ажурна пилка», «Сенкант », «Мозаїка», «Гранд  вогню».

 Школа прикладає максимум зусиль для включення освіти для сталого розвитку  у зміст всієї  навчальної програми . Теми сталого розвитку  інтегруються  у викладання  інших  предметів.

  На уроках української мови та літератури учителі - предметники підбирають матеріал щодо  сталого  розвитку. Наприклад:

Українська мова, 8 клас, тема уроку  « Означено-особові речення»     

  Культурологічна лінія –  сміття. (Учитель Зубко В.В.)

Українська  мова , 8 клас, тема уроку «Неозначено - особові речення.» Культурологічна лінія – водокористування.( Учитель Зубко В.В)

Російська мова, 8 клас, тема уроку «Второстепенные члены предложения. Дополнение. Определение.» Культурологічна лінія – водокористування.(Учитель Стецюк Л.Д.)

Українська  література. 6 клас , тема уроку « Звук  павутинки». Культурологічна лінія -  шкідливість радіації. ( Учитель Потурайко Н.В.)

Українська література,5 клас, тема уроку « Загадки про природу».Культурологічна лінія - екологічне виховання.

 Українська мова , 8 клас. Тема уроку «Урок мовленнєвого розвитку. Протокол.».Учні складали протокол  конференції, присвяченої збереженню електроенергії.(Учитель  Зубко  В.В.)

Ділове мовлення, 9 клас, тема уроку « Звіт, види звітів.».Діти писали звіт про економію електроенергії  членами їх родин та у класі .(Учитель Зубко В.В.)

Українська мова, 11 клас, тема уроку «Урок мовленнєвого розвитку. Твір -роздум на публіцистичну тему « Екологічні проблеми  людства» (Учитель Потурайко Н.В.).

Українська мова, 5 клас, тема уроку « Урок мовленнєвого розвитку. Лист». П’ятикласники  писали листа   екологічного  спрямування голові  селищної ради  Сегедію П.Ю.

 Також в цей день  діти складали  сенканти, малювали  енергозбережувальні плакати.

Сенкант, складений учнями 8 класу, учитель Зубко В.В.

                          1.Енергоефективність

                          2.Невидима,ціннісна

                          3.Притаманна всім галузям людської діяльності

                          4.Залежить від рішення кожного

                          5.Якість чи

                         5. Ціннісний аспект використання ресурсів

Авторську розробку Зубко В.В. «Інтерактивні методи на уроках української мови та літератури з використанням принципів освіти для сталого розвитку»  та Потурайко Н.В. «Використання нетрадиційних методів навчання на уроках української літератури у старших класах» направлено на обласну виставку—презентацію «Педагогічні здобутки освітян Дніпропетровщини – 2015»

 

Математика

На уроках математики та економіки  Ільїн Ю.В. проводить математичні обчислення, розв’язування задач, опираючись на матеріал, пов'язаний із сталим розвитком.

Наприклад:

Математика,5клас, тема уроку«Розв’язування задач. «Моя тепличка».

Старшокласники складали задачі та рівняння про використання води , природного газу , електроенергії, деревини та інших природних матеріалів.

Юрій Вікторович разом з учнями порівняли результати використання електроенергії та води у школі за 2013 та 2014 р. і ці результати показали у вигляді графіків та діаграм. А також показали фінансову сторону економії цих ресурсів.

Економічні відносини розглядаються вчителем на уроках економіки .

На уроках фізики  Гавриш О.В. разом з вихованцями  досліджували різні матеріали і способи їх використання,досліджували також використання енергії, втрат та збереження ресурсів. Діти на уроках дізналися багато інформації про воду, електричну енергію,  природний газ,робили висновки про необхідність  їх економії та збереження. Олена Володимирівна уклала методичний посібник «Шляхи активізації пізнавальної діяльності учнів», у якому неодноразово торкалася теми сталого розвитку. Даний посібник

був представлений  на обласній  виставці – презентації«Педагогічні здобутки освітян Дніпропетровщини – 2015»

На уроках біології та природи  Абраменко В.В., Польчик Л.Д. проводили з учнями спостереження і збирали  дані  про екологічні проблеми смт Софіївка, вивчили причину зникнення річки Кам’янка, на честь якої названа одна з вулиць селища. Школярі вияснили причину зникнення з водойм деяких видів риб ,  тварин і птахів , що мешкали  у нашому регіоні. Для  цього вони зустрічалися з членами рибацького об’єднання «Риболов» та мисливського «Фазан». Разом з тим діти  вивчали  середовище проживання і адаптації рослин і тварин, що живуть у них, вели зошити спостереження, укладали гербарії, робили фото. Складали міні - проекти про захист та збереження зникаючих тварин, рослин, птахів, риб.

Польчик Л.Д. підготувала на обласну виставку - презентацію  «Педагогічні здобутки освітян Дніпропетровщини - 2015»   авторську  розробку,у якій    представлено досвід з інноваційних технологій з використанням принципів освіти для сталого розвитку на тему « Інноваційні технології на уроках біології з використанням принципів освіти для сталого розвитку»

Тема  сталого розвитку використовувалася у дослідницькій  роботі  учениці11 класу Тумко Віти, яка  навчалася в МАН, керівник  Абраменко В.В., учитель екології.  Віта захищала на конкурсі роботу «Антропогенні зміни клімату великих міст»( секція «Екологія»).На уроках  екології  діти   займалися вивченням як екологічних проблем планети так і нашого  регіону.

Під керівництвом Абраменко В.В. проводиться в школі навчальна проектна робота учнів стосовно тем, пов’язаних з проблематикою сталого розвитку. Учні  готують  на розгляд громадськості проект на тему «Вода – кров Землі»

Що стосується  уроків  історії України та географії, то всі вони опираються на місцевий матеріал та пов’язані із сталим розвитком. Мудрагель М.О. вчить вихованців на уроках географії  читати і складати карти  школи і місцевості, на яких за допомогою умовних позначок вчить виділяти важливі об'єкти, що є на території села , району, області. Діти часто ходили на екскурсію  у районний музей та архів, де брали цікаву інформацію  про район, селище. Марина Олександрівна підготувала  із учнями матеріал  для участі в фольклорній   історико - географічній експедиції « Історія міст і сіл України», де торкалася як екологічного так і соціального аспектів освіти сталого розвитку. У роботі вчителька використовувала  фотографії, документи , усні свідчення та інтернет - джерела для того, щоб дізнатися, як змінилися спосіб та уклад життя нашої  місцевості протягом багатьох років. Марина Олександрівна  доводила учням  розуміння того, як люди взаємодіють з довкіллям.

На уроках історії  розглядалися  також людські  відносини, взаємоповага, людяність, патріотичні почуття. Разом з учителем української мови та літератури  Зубко В.В. Марина Олександрівна  провела інтегрований урок у 5 класі з історії та літератури на тему : Олександр Олесь. « Ярослав Мудрий».

 Учитель інформатики Мозга А.М. працює над використанням електронних таблиць для організації та представлення результатів досліджень, над використанням програмного забезпечення для підготовки презентацій підготовлених проектів.

Малюнки , які виконують учні на уроках образотворчого мистецтва під керівництвом Мозги А.М. прикрашають школу,сільський клуб, шкільну та сільську бібліотеки, шкільну виставку « Шкільний  вернісаж». Тепер щорічно проводиться шкільний конкурс коміксів.

Під керівництвом учителя образотворчого мистецтва, вчителів початкових класів Чикчирної Т.Ф.,Лишиної В.І., ГорбА.І. керівника гуртка «Чарівний пензлик» Дубової І.О. школярі   виготовляють плакати , листівки,  значки для підтримки певної  кампанії .Діти малюють малюнки на  мистецькі фестивалі («Собори наших душ», «Чорнобильська палітра», «Збережемо планету для нащадків», «Ми за мир!», «Малюнок солдату АТО» ),виставки ( «Природа очима дітей», «Вода - джерело існування»),  що відзначають прогрес навчального закладу у становленні школи сталого розвитку.

На уроках технологій учні під керівництвом   учителів Тимошенко Т.О., Костик Л.В, Долиненко В.В.  виготовляють вироби із використаних речей. Із такого ж  матеріалу  готуються часто  вироби  на заняттях гуртка «Екоколобок» (Тимошенко Т.О.). Старшокласники на уроках технологій приготували  ящики для  викидання використаного паперу, пласткових бутилок , батарейок.

 Школярі часто книги дарують бібліотеці, віддають  старий одяг дітям, що опинилися у скрутному становищі, солдатам АТО.

Теми сталого розвитку  інтегруються  у викладання   предметів як старшої школи так і у викладання  предметів  початкових  класів , прикладом цього є матеріали , направлені вчителями початкових класів на конкурс:«Склад числа» -збірник самостійних робіт з математики ( Лишина В.І.),» «Картинки в клітинках»-

««Множничок» -збірка цікавих вправ для вивчення таблиці множення (Чикчирна Т.Ф.)«Абетка диктантів з використанням здоров’язбережувальних технологій» ( Горб А.І), «Збірник диктантів  на здоров’язбережувальну, національну та природоохоронну тематику.    

                                           Екологічний слід школи

Енергія

 Споживання енергії  протягом  року зменшилося за рахунок :

Контролю за освітленням ,  коли воно не потрібне;

Призначення відповідального учня за енергозбереження у кожному класі;

Зменшення кількості освітлювальних приладів/ламп;

Зменшення потужності лампочок;

Відмови від користування електроприладами за винятком освітлення;

Купівлі електроощадливої техніки;

Дбаємо про прозорість скла.

Вода

Споживання води протягом останнього року зменшилось  за рахунок :

Ремонту сантехніки та усунення протікань

Контролю використання води

Зменшення місць використання води

Сміття

 Контролюється кількість сміття, яку викидає школа;

Відбувається роздільний збір сміття ;

 Віддається частина сміття на переробку : папір,пластик

Викристовуються повторно старі речі.

Рослини

У шкільному приміщенні доглядається 95 рослин;

На шкільній території висаджено і доглядається 200 рослин (кущі,

дерева, квіти)

Здоровя

У навчально-виховному процесі постійно застосовуються  педагогічні технології, що сприяють збереженню і зміцненню  здоров’я всіх його учасників, оскільки школа є «Школою культури здоров’я»:

Тренінги, музичний супровід, фізкультхвилини, хвилини релаксації, танці на перервах, активні форми роботи на уроках, використання ІКТ, інноваційні методики формування критичного мислення.

У школі проводяться такі заходи щодо збереження здоров'я учнів та працівників школи :

Тиждень здоров'я, медичний огляд учителів та учнів, ведеться листок здоров'я, знайомлення з правилами техніки безпеки, танцювальні рухи на уроках фізкультури, поділ учнів на групи за станом здоров'я, гаряче харчування, фіточаї, провітрювання класної кімнати, для пиття використовується індивідуальний посуд і кип'ячена вода, світло падає з лівої сторони, вологе прибирання приміщень та класних кімнат,побудували внутрішні туалети , діє програма «Відкрита кватирка»

Транспорт

Намагаємось переконати  батьків та дітей у користі стійкого транспорту, зокрема, пішохідного  руху та  велосипедного.  Маємо певні результати. Більшість дітей  йдуть до школи  пішки, або за заявою батьків їздять на велосипедах. Вчителі також притримуються здебільшого стійкого транспорту.

Спілкування та стосунки

Проводяться регулярні заняття психолога   з розв’язання конфліктів

Виникаючі конфлікти  обговорюються та перетворюються на джерело навчання,  взаєморозуміння;

Вчителі та учні виявляють  готовність та прихильність до мирного розв’язання суперечок, зокрема до посередництва;

Проводяться  індивідуальні бесіди, тренінги, години спілкування на відповідну тематику ;

Вчителі навчають прийомам і методам спілкування під час своїх  уроків;

Проводяться години спілкування;

Для бажаючих надаються  консультації  з питань спілкування;

Класні керівники, класоводи на годинах спілкування, психолог на практичних заняттях навчають прийомам і методам спілкування.

 

Робота в громаді

11 листопада  (міжнародний День енергозбереження) школярі  писали   на уроках мови лист владі щодо виявлення ними втрати енергії,  і про необхідність державної підтримки енергозбереження. Врахувавши прохання  учнів, громадськості,  Софіївська селищна рада взяла участь у Міжнародному проекті ПРООН/ЄС « Місцевий  розвиток, орієнтований на громаду» ,  у якому йдеться   про  підтримку  альтернативного  освітлення. Від громади виступила Софіївська благодійна організація за підтримки Софіївської селищної ради та  Софіївської  районної  ради. Таким чином ,було оголошено конкурс, у якому перемогла  Софіївська  громада і отримала від організаторів проекту 10000доларів, які будуть  використані для встановлення на території селища  альтернативного  освітлення. Громада проводила 2 діалоги з представниками громади та ПРООН, на яких були присутні також  учителі нашої школи. На другому діалозі11.03.2015  визначено проблему, яка буде реалізовуватися. Незабаром  на території селища  будуть встановлені лампи , що працюють на сонячних батареях.

Педагоги разом з учнями брали участь у розробці Програми « Благоустрій  смт Софіївка»,яку затвердила Софівська селищна рада. Учителями  доведено до відома  громадян смт Софіївка про реалізацію «Проекту Софіївської селищної ради щодо будівництва полігону для твердих побутових відходів».

Заміна водогону на території селища здійснюється за рахунок селищної ради, КП «Софіївське»,громади. Цей захід сприяє водозбереженню.

Із акцій, що сприяють формуванню навичок екоспоживання серед батьківської громадськості були проведені: « Натисни на сміття», « Друге життя старих речей», « Міжнародний день без автомобіля», «Посади дерево , квітку», « Поділись з ближнім», « Збережи електроенергію»

Традиційно відзначаємо разом з громадськістю Міжнародний  день без автомобіля (22.09),Міжнародний день енергозбереження (11.11), Міжнародний день Землі (22.05), Міжнародний день толерантності (16.11).

 Матеріали , що стосуються освіти сталого розвитку висвітлюються у шкільній газеті « Ексклюзивчик»та на веб-сайті школи.